waar visueel glas voorrang kreeg, benadrukt dit de gesloten glasdelen ,
waar visueel hout voorrang kreeg, benadrukt dit de openschuivende glasdelen.

zie tevens de interieurfoto's.