de draagstructuur van de hoge achterbouw werd binnenste-buiten gekeerd.
staalkolommen volgen de glasritmiek.