H te Grimbergen

nieuwbouw van een gelijkvloerse compacte woning , binnen de filosofie van de jaren '50-concepten.
gelegen in een boomrijke groene verkaveling uit die periode , bleven zo veel mogelijk volgroeide bomen bewaard, alzo de inplanting van het gebouw bepalend.
de voorbouw - een laag baksteen-gesloten volume met groendak - omvat de nachtzone met garage en bergingen.
de achterbouw - waarvan het plafond ruim verhoogd en de achtergevel van zij tot zij strak beglaasd - bevat de dagzones.
deze bewuste ruimteverhoging geeft schaal en verhouding aan de 1-ruimte-doorlopende dagzones, waardoor het contact met de tuin en zijn aanwezige bomen wordt gemaximaliseerd.