Sanders - Claes Puurs

nieuwbouw van een eengezinswoning, strak van volume, en eenvoudig van opzet

het straatvolume is gelijnd met de straat, het tuinvolume is gelijnd met het achterliggend terrein, het verbindingsvolume tussen beiden vormt de toegang en interne circulatie

hierdoor kunnen voor- & achterbouw maximaal worden benut

alle foto's : MarS

zie tevens de interieurfoto's