straatzicht
zichtbare knik tussen voor- en achterbouw
strakke aflijning van woning, voorerf en toegang