strijkzicht op de zwarte natuurleien gevels en blokramen

de positie van deze ramen in hetzelfde vlak als de leien werd patent-geconcipieerd door architect, aannemer en fabrikant van de ramen, zodat er geen isolatieverlies kon ontstaan, noch waterinfiltratie een risico is

foto : MarS