Vande Venne - Ral Kampenhout

een woning waarbij eenvoud siert
volumeopbouw en materiaalgebruik zijn sterk en eenvoudig - een van op straat klaarblijkelijk gesloten woning bevat enkel een dieperliggend beglaasd oppervlak als ontvangst voor bezoekers - een gesloten doos, buiten en binnen geritmeerd beplaat, bevat de bergingen - in contrast met de gesloten voor- en zijgevels, is de achtergevel maximaal en beheerst opengetrokken, en trekt het zonlicht tot in het midden van de woning - door terugspringende verdiepingsgevels ontstaan er ruime, privacygerichte dakterrassen

dit project stond open voor publiek tijdens 'MijnHuis-MijnArchitect' 2009