de eerste verdieping is opgevat als een open ruimte
zicht op de turn- en sportzone,
als het ware refererend naar de lichaamscultuur uit de 20-er jaren, een ode aan 'mens sana in corpore sano' , want deze familie is zeer sportief ingesteld

foto: Luc Roymans