opgefrist kantoorgedeelte met
herbekleding van de gevel